ELTAC QAYIBLI

İctimai-Siyasi həyatda Milli Azlıqların səmərəli iştirakı haqqında LUND tövsiyəsi

İctimai-Siyasi həyatda Milli Azlıqların səmərəli iştirakı haqqında LUND tövsiyəsi

ELTAC QAYIBLI
Milli Azlıqların hüquqları sahəsində mövcud normaların insan hüquqları dairəsinə aid olduğundan ekspertlər öz işlərində dövlətlərin ayrı-seçkilikdən azad insan hüquqlarına aid olan bütün digər öhdəliklərindən çıxış edirdilər. Onlar həmçinin belə bir anlayışı əldə rəhbər tuturdular ki, son halda bütün insan hüquqları bərabərlik şəraitində hər bir şəxsiyyətin azad və tam inkişafını təmin etmək iqtidarındadır. Müvafiq surətdə belə nəzərdə tutulurdu ki, vətəndaş cəmiyyəti açıq və dinamik olmalı, deməli, bütün insanları özündə birləşdirməlidir. Daha sonra idarəetmənin optimal demokratik praktikası bütün əhalinin maraq və ehtiyaclarına cavab vermək iqtidarında olduğuna görə, dövlət qərarlarının təsirinə məruz qalan insanların həmin qərarların qəbul edilməsində iştirakı üçün hər bir ölkə hökumətlərinin maksimal imkanlar yaratmaq səyləri çıxış mühakimələri kimi qəbul edilməlidir.


AĞ Partiya Başqanının Fəxri müşaviri Eltac Qayıblı

 

MÜƏLLİFİN DİGƏR YAZILARI