ƏHƏD MƏMMƏDLİ

Nə kasıb, nə də onun şəhid balası bu liberal-hedonist-ateist-deist ideoloji virusun umrunda belə deyil

Nə kasıb, nə də onun şəhid balası bu liberal-hedonist-ateist-deist ideoloji virusun umrunda belə deyil

ƏHƏD MƏMMƏDLİ
Bunlar müasir Nəriman Nərimanov, Məşədi Əzizbəyov, Həmid və Ayna Sultanovalar, Əliheydər Qarayevlərdir. Əcdadları o vaxt millətimizi, ölkəmizi, ümmətimizi rusların ayağının altına atdılar, indikilərsə millət, dövlət, ümmətimizi hər an Qərbin ayaqlarının altına sərməyə hazır olan müstəmləkə tayfasıdır. İndikilər əvvəlkilərdən daha təhlükəlidirlər. Çünki sahibləri daha varlı, daha güclüdür.

Bunların bir hissəsi Qərbdə, digər hissəsi isə Azərbaycanda oturub. Eyni mərkəzdən idarə edilirlər. Əsas məqsədləri azərbaycanlıların milli-mənəvi heysiyyatlarını sıfıra endirib, robota çevirib, üstündə yad ideoloji eksprementlər aparmaqdır. Əgər 100 il bundan əvvəl azərbaycanlılar üstündə yad ideoloji eksprementlər "bərabərlik, qardaşlıq, bütün hakimiyyət fəhlələrə və kəndlilərə" şüarları altında aparılırdısa indi isə "demokratiya, liberalizm, azadlıq" şüarları altında aparılır.

Cəbhə bölgəsində gedən döyüşlər əsasında azərbaycanlıların vətənpərvərliyini bu müstəmləkə sbrodu guya şəhidlərə acımaqla yox etməyə məşğuldurlar. Çünki azərbaycanlıların vətənpərvərliyi, milliliyi bu Qərbin qulbeçələrini bərk narahat edir. Bu vətən xainləri xalqımız və ordumuzun döyüşkən ruhunu sabotaj, provakasiya dolu məlumatlarla sındırmağa çalışırlar. Müxtəlif xəbərlər, informasiyalar yayıb, provakasion rəsmlər paylaşıb sabotajla məşğul olan bu siyasi-media-blogger şəbəkəsini qoy xalqımız yaxşı tanısın.

'Ay, yenə kasıbın balaları qırılır "fəryadı" edən bu bandanın əsl məqsədi kasıbın balasının ölməsi deyil. Nə kasıb, nə də onun balası bu liberal-hedonist-ateist-deist ideoloji virusun umrunda belə deyil. Bunların umrunda Qərbdəki sahiblərinin tapşırığını yerinə yetirməkdir. Açığı dövlətdə belə anlar hamının-hamını tanımaq üçün gözəl fürsətdir. Dövlət də ayıq olmalıdır. Yaşlı, zavallı, faciəvi şəxs Rəhim Qazıyevin dedikləri bu şəbəkənin etdikləri yanında heç nədir... Dövlət gücünü real təhlükə qarşısında göstərməlidir !

MÜƏLLİFİN DİGƏR YAZILARI