ELTAC QAYIBLI

Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Konvensiyası

Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə Konvensiyası

ELTAC QAYIBLI
Milli azlıqların və bu azlıqlara mənsub şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi insan hüquqlarının beynalxalq müdafiəsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir və bu keyfiyyətdə beynalxalq əməkdaşlıq sahəsidir.Bu çərçivə Konvensiyasının müddəaları vicdanla anlaşma və dözümlülük ruhunda dövlətlər arasında  mehriban qonşuluq,dostluq münasibətləri və əmkdaşlıq prinsiplərinə əməl etməklə həyata keçirilir.Milli azlıqlara mənsub istənilən şəxs ona bu cür baxılıb baxılmamasını sərbəst seçmək hüququna malikdir və bu seçim,yaxud bu seçimlə bağlı hüquqların həyata keçirilməsi həmin şəxsi təhqir etməməlidir.Milli azlıqlara məxsus şəxslər bu Konvensiyada təsbit edilmiş prinsiplərdən irəli gələn hüquq azadlıqlardan fərdi qaydada,eləcə də,başqa şəxslərlə birlikdə istifadə edə bilərlər.

AĞ Partiya Başqanının Fəxri müşaviri Eltac Qayıblı

MÜƏLLİFİN DİGƏR YAZILARI